Tag Archives: quả nhãn hưng yên

Nguồn gốc cây nhãn lồng Hưng Yên

Có thể nói, đối với vùng đất Hưng Yên, nhãn lồng từ lâu đã trở thành loại quả “trấn bảo”. Nhắc đến cái tên nhãn lồng Hưng Yên là cả một đoạn truyện đi cùng. Theo lời dân gian truyền lại, khi xưa có một vị quan đi qua vùng đất Hưng Yên vào đúng […]