Tag Archives: Nhãn xuất khẩu

Nhãn lồng Hưng Yên tiếp nối vải thiều chuẩn bị lên đường xuất khẩu sang Mỹ

Sau vải thiều, năm nay nhãn lồng Hưng Yên lần đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ, mở ra một tiềm năng mới vô cùng lớn của loại nông sản này. Tin tức này khiến cho không chỉ những người trồng nhãn ở Hưng Yên mà tất cả người dân Việt Nam đều vô cùng […]