Tag Archives: nhan long nhung yen

Những nỗ lực tồn tại và phát triển của giống nhãn lồng Hưng Yên

Từ xa xưa, nhãn lồng Hưng Yên đã là đặc sản của đất và người Hưng Yên, nó được tôn lên làm “vua” của các loài nhãn. Theo thống kê thì hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.000 ha nhãn lồng (gồm cả nhãn trồng phân tán), trong đó có hơn 3.000 ha nhãn […]